Moedercoördinator voor kinderhuis in Dar es Salaam

In ons kinderhuis in Dar es Salaam is sinds zes maanden een moedercoördinator in dienst gekomen. Ruksar Manji neemt op dagelijkse basis veel werk uit handen van Najma Manji, oprichter van Malaika Kids Tanzania. Zo instrueert Ruksar de twee ‘moeders’ in het weeshuis die de dagelijkse zorg voor de achttien weeskinderen dragen die op dit moment in het huis wonen. Ook zorgt ze ervoor dat de dagelijkse gang van zaken in het weeshuis goed verloopt.

Voordat Ruksar bij Malaika Kids kwam werken, had zij al de nodige ervaring opgedaan in de zorg. Zij werkte acht jaar als verzorgende in een verzorghuis in Australië.

Om haar kennis te vergroten heeft Ruksar van 13 t/m 21 december de cursus ‘Care and Support of Orphans and Vulnerable Children affected and infected by HIV/AIDS’ gevolgd, samen met vertegenwoordigers van een tiental andere organisaties die zich bezig houden met kinderen in Tanzania. De twee hoofddocenten waren Zena M. Mabeya van het Institute of Social Work en Nathan L. Linsk van het Jane Addams College of Social Work, Midwest AJDS Training & Education Center.

De cursisten hebben geleerd hoe ze het beste kunnen zorgen voor weeskinderen met HIV/AIDS en andere kwetsbare kinderen. Ook werd er aandacht besteed aan de rechten van kinderen en aan drugsmisbruik bij kinderen.

Ruksar en Najma zijn geen familie van elkaar. Manji is een zeer veel voorkomende naam in Tanzania, net zoals Janssen in Nederland.