Doneren

Alle beetjes helpen!

Continuïteit is onze grootste zorg. Het zijn de dagelijkse kosten waarvoor wij donaties zoeken. Het gaat om de maaltijden voor de kinderen, kleding, het schoolgeld, salarissen van de mama's en dergelijke.

Malaika Kids Nederland heeft vrijwel geen overheadkosten (uitzonderingen zijn bankkosten, inschrijving bij de kamer van koophandel, et cetera). Alle mensen in Nederland participeren op basis van vrijwilligheid. Zij delen het enthousiasme om als professionals te laten zien dat een ontwikkelingsproject ook heel goed mogelijk is zonder bureaucratische achtergrond en strijkstok. Maar voor onze activiteiten in Tanzania is geld nodig. Hiervoor hebben wij jouw hulp hard nodig.

Je kunt op verschillende manieren geld doneren:
Euro's
Eenmalige donatie
Doe een eenmalige donatie. Iedere donatie is welkom, groot of klein.
Euro's
Doorlopende donatie
Wij vragen je om je te verbinden voor een doorlopende donatie van minimaal 10 euro per maand om een kind te helpen opgroeien.
Contract
Periodieke schenking
Periodiek schenken is met ingang van 2014 een stuk eenvoudiger geworden. Fiscaal zijn er verschillende mogelijkheden.

Eenmalige donatie

Doe een eenmalige donatie. Iedere donatie is welkom, groot of klein. Je kunt dat doen door de QR-code te scannen met je bank-app of geld over te maken op: 
NL56 INGB 0009 6949 38 ten name van Stichting Malaika Kids.
QR-codeScan de QR-code met je bank-app om een eenmalige donatie te doen.

KOSTEN VAN EEN KIND

Met honderden kinderen in onze zorg is het belangrijk om te weten dat we ook op de langere termijn voor hen kunnen blijven zorgen. Voor projecten zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe waterput is altijd wel ergens geld te vinden. Een kind kost gemiddeld ongeveer 150 euro per maand waarin eten, schoolgeld, salarissen van de mama's, onderhoud van de gebouwen en dergelijke zijn verrekend.
Het zijn juist deze kosten waarvoor we donateurs zoeken. 

Steun ons daarom voor een langere periode door akkoord te gaan met een doorlopende donatie of periodieke schenkingsovereenkomst.

Doorlopende donatie

Wij vragen je om je te verbinden voor een doorlopende donatie van minimaal 10 euro per maand om een kind te helpen opgroeien.

Je kunt zelf regelmatig geld overmaken, maar je kunt ook gebruikmaken van onze incassomogelijkheid. Voor de incassomogelijkheid moet u de volgende stappen doorlopen:
  1. Download het betalingsvolmacht formulier. 
  2. Vul het formulier in en sla het op. 
  3. Mail het ingevulde formulier naar: penningmeester@malaika-kids.org 
Je kunt de incassomogelijkheid ieder moment stopzetten.
Betalingsvolmacht formulier (PDF)
Kids op weg naar school

MALAIKA KIDS IN JE TESTAMENT

Je zou Malaika Kids ook kunnen toevoegen aan je testament. Malaika Kids is een levenslang project dat ook op de langere termijn fondsen nodig heeft. Een mooi doel voor jouw nalatenschap. 

Wil je een persoonlijk gesprek met de penningmeester van Malaika Kids over de mogelijkheden? Stuur dan een mail naar: penningmeester@malaika-kids.org.

Periodieke schenkingsovereenkomst

Periodiek schenken is met ingang van 2014 een stuk eenvoudiger geworden. Fiscaal zijn er verschillende mogelijkheden waardoor je Malaika Kids financieel met een hoger bedrag kunt ondersteunen zonder dat het je netto meer kost.

Dit hoeft niet meer in een notariële akte te worden vastgelegd. De kosten van de notaris komen te vervallen. Aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt verandert niets. De giften die u als periodieke schenking doet kun je volledig aftrekken. Zonder drempel of plafond. Mits de looptijd minimaal vijf jaar is.

Periodiek fiscaal schenken (lijfrente schenking) is interessant voor alle donaties, ongeacht de hoogte van het bedrag. Met zo’n periodieke schenking kun je bijvoorbeeld 30 euro bruto per maand schenken, waarvan je 15,60 euro terugkrijgt van de fiscus (als uw marginale belastingtarief 52 % is). Netto ontvangt Malaika Kids dus 30 euro, terwijl het jouw slechts 14,40 euro kost. De exacte bedragen die voor jouw van toepassing zijn, zijn afhankelijk van jouw marginale belastingtarief.De procedure is uiterst eenvoudig: 

  1. Download het schenkingsformulier van de Belastingdienst. 
  2. Je stuurt ons het ingevulde formulier ter ondertekening toe.
  3. Wij sturen het ondertekend aan je terug.
  4. Zowel jij als Malaika Kids bewaart een exemplaar, dat overlegd kan worden aan de Belastingdienst als die daar om vraagt.

Schenkingsformulier (PDF)
GERELATEERDE ARTIKELEN