Familieondersteuningsprogramma

De kinderen worden door de Welzijnszorg aan ons toegewezen. Onze prioriteit is om te proberen familieleden te vinden bij wie ze geplaatst kunnen worden.

Familiebanden in de Tanzaniaanse cultuur zijn sterk. Inkomen en eigendommen van een gezin worden vaak met de familie gedeeld zodat iedereen kan rondkomen. Van oudsher is het daarom ook vanzelfsprekend dat kinderen die hun ouders hebben verloren worden opgevangen door de familie. Meestal door ooms en tantes, maar ook door de grootouders.

Wij zijn ervan overtuigd dat opgroeien binnen de eigen familie het beste is voor het weeskind. Daarom is het beleid van Malaika Kids erop gericht zo veel mogelijk kinderen bij familie te plaatsen. De kosten per kind zijn dan ongeveer de helft van het opnemen in volledige zorg. Zo kunnen we nog meer kinderen helpen. Circa 50% van de weeskinderen die in onze zorg geplaatst worden kunnen bij familieleden worden ondergebracht en worden opgenomen in het familieondersteuningsprogramma. 

Het opgroeien binnen de eigen familie is ook in lijn met de Millennium doelstellingen en de uitgangspunten van UNICEF.
Oma en kleinkind die ze heeft opgenomenOma en kleinkind die ze heeft kunnen opnemen door de ondersteuning van het familieondersteuningsprogramma.
Nieuwe schoenen passenAan het begin van het schooljaar omvat het ondersteuningspakket ook schoolspullen, een schooltas en nieuwe schoenen die direct gepast moeten worden.
Als wij familie vinden wordt de leefsituatie in overleg met Welzijnszorg beoordeeld. Mogelijkerwijs kan met ondersteuning van Malaika Kids het weeskind bij deze familie opgroeien. Ondersteuning gebeurt in natura en nooit met geld om misbruik te voorkomen. De uitgifte van ondersteuningspakketten vindt plaats bij het opvanghuis en verschillende andere locaties.

Een mediator bezoekt regelmatig de familie om de situatie te evalueren. Ook wordt de school bezocht waar het kind naartoe gaat om met het onderwijzend personeel te praten. De leerkrachten hebben meestal een goede kijk op de situatie van het kind. Tijdens het bezoek wordt de situatie geëvalueerd en indien nodig de hoeveelheid steun aangepast.

Er zijn drie pijlers in ons ondersteuningsprogramma voor familieleden. De eerste is hulp bij onderwijskosten, met name uniformen en boeken. Hoe arm een kind ook is, ze mogen niet naar school, tenzij ze een bruikbaar uniform dragen.
Daarnaast betalen we voor elk kind in de onderbouw van de basisschool voor regelmatige oefentoetsen om hun schoolprestaties te verbeteren.
De onderwijskosten zijn ongeveer € 70,- per kind per jaar.

Malaika Kids voorziet ook in een essentieel maandelijks voedselpakket voor elk kind, bestaande uit basisproducten zoals bakolie, zout, suiker, meel, rijst, gedroogde bonen en wat vers fruit en groenten. Tandpasta en zeep zijn ook inbegrepen, tegen een totale kostprijs van ongeveer € 200,- per kind per jaar. 

Ten slotte, en dat is cruciaal, regelen we voor elk kind een basisverzekering. Hierdoor hebben ze gratis toegang tot basisgezondheidszorg, inclusief gratis recepten. Dit kost ons ongeveer € 50,- per kind per jaar extra. 

Dus voor € 320,- per kind per jaar of net iets meer dan  € 25,- per maand kunnen we echt een verschil maken in de waarschijnlijke levensresultaten van deze kinderen, terwijl we ze binnen een gezin houden.
Onze jongvolwassenen helpen bij het samenstellen en uitdelen van de ondersteuningpakketten.Onze jongvolwassenen helpen bij het samenstellen en uitdelen van de ondersteuningspakketten.
Pas gezondheidszorgKind in het familieondersteuningsprogramma ontvangt de pas voor de basis zorgverzekering.
Het familieondersteuningsprogramma is uitgebreid met een micro-financiering programma zodat pleegouders daarmee een bedrijfje op kunnen opzetten of een winkel kunnen open en zo de door hen opgenomen weeskinderen kunnen onderhouden. De micro-financiering is een lening met voorwaarden gekoppeld aan de ondersteuning van de weeskinderen die zijn opgenomen. 

GERELATEERDE ARTIKELEN