Fondsenwerving

Jouw hulp is noodzakelijk

Ondanks dat we projecten hebben opgestart om zelfvoorzienend te worden hebben we jouw hulp nog hard nodig om de benodigde fondsen bij elkaar te brengen die nodig zijn om zoveel kinderen in Tanzania te helpen.

De sociale voorzieningen in landen zoals Tanzania zijn onvoldoende om de armoede voldoende te bestrijden. Lokaal is de georganiseerde fondsenwerving nauwelijks beschikbaar waardoor hulporganisaties voor het grootste deel van hun inkomsten afhankelijk zijn van giften vanuit het buitenland. Voor Malaika Kids is dit niet anders, alhoewel wij proberen lokaal extra inkomen te verdienen. 
Zo worden er op het land rondom het dorp groenten en fruit verbouwd voor eigen consumptie maar ook voor verkoop op de markt. Ook hebben we kippen en wordt er vis gekweekt. En aan de andere kant wordt er ook bespaard bijvoorbeeld door het opwekken van zonne-energie.
Kippen in het kinderdorp
Groente en fruit voor de markt
Deze lokale activiteiten zijn onvoldoende om de noodzakelijke steun en voorzieningen te financieren en daarom hebben we jouw steun hard nodig. We gebruiken jouw donaties onder andere om onze weeskinderen zo goed mogelijk op te leiden. Hierdoor zijn ze later in staat voldoende inkomen te verdienen voor een zelfstandig bestaan. 
GERELATEERDE ARTIKELEN