Onze principes

Malaika Kids heeft een aantal principes die de leidraad vormen van de organisatie en haar werkwijze.

1. Donaties gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn

De donaties zijn bedoeld voor de kinderen en projecten in Tanzania. Daarom worden al onze werkzaamheden in Nederland uitgevoerd door vrijwilligers. Er zijn geen salarissen voor managers, consultants, et cetera. Ook de bestuursleden van de Malaika Kids in de fondsenwervende landen zijn onbezoldigd.

2. De overheadkosten laag houden

In onze statuten is vastgelegd dat maximaal 10% van de donaties gebruikt mag worden om de kosten van fondsenwerving te dekken, en maximaal 5% voor overige organisatorische kosten. Tot nu toe slagen we er ieder jaar weer in om ruim de 95% van de ontvangen donaties te gebruiken voor de projecten in Tanzania. Dit kan dankzij de enorme inzet en inspanning van onze vrijwilligers en bedrijven die hun kennis, producten en/of productiecapaciteit kosteloos beschikbaar stellen.

3. In Tanzania is het een Tanzaniaans project

In Tanzania moet het project geaccepteerd worden. Dit zal niet gebeuren als alles wordt aangestuurd door buitenlanders. Daarom bestaat het bestuur van Malaika Kids Tanzania uit Tanzanianen. De Tanzaniaanse bestuursleden hebben de verantwoordelijk voor het aannemen en aansturen van de medewerkers (moeders, tantes, bewakers, et cetera) van Malaika Kids. De medewerkers zijn allemaal Tanzanianen, met de voorkeur uit de lokale gemeenschap voor een betere integratie.

4. Duidelijkheid voor donateurs

We zeggen niet alleen dat het overgrote deel van de donaties naar Tanzania gaat, u kunt het zelf controleren in de jaarverslagen. We begeleiden de organisatie in Tanzania rondom de bestedingen van giften van onze donateurs en hebben samen met Malaika Kids Tanzania een financieel systeem waarmee wij op transparante wijze kunnen rapporteren en laten zien dat we uw vertrouwen waard zijn.

5. Tanzania draagt bij

Wij verwachten inzet van de Tanzaniaanse gemeenschap. We proberen immers iets te doen aan een Tanzaniaans probleem. Daarom vragen wij Tanzaniaanse bedrijven een duit in het zakje te doen, ter erkenning van het probleem en om aan te geven dat ze willen meewerken aan oplossingen. Zo hebben we o.a. twee ton cement gekregen van de cementfabriek en een waterpomp van het Tanzaniaanse bedrijf dat de waterput heeft geboord. Verder doen wij investeringen die erop gericht zijn om Malaika Kids Tanzania zelf inkomsten te laten verdienen.