Malaika Kids Kinderdorp

Village-nov-20131-1024x667

In Mkuranga 50 km van Dar-Es-Salaam hebben wij met behulp van donaties een Kinderdorp gebouwd. De manager is een gekwalificeerde social worker en heeft op zowel lagere als middelbare scholen les gegeven.

De vrouw van de toenmalige President Mkapa zijn wij tot op de dag van vandaag dankbaar voor haar hulp bij de aankoop van 12 Hectare grond.

Vijf jongens en vijf meisjes van verschillende leeftijden wonen hier samen met een ‘gezinsmoeder’. De meest kinderen gaan naar lokale scholen om te zorgen voor integratie met de lokale bevolking. Een groot stuk grond rondom het dorp gebruiken wij voor het verbouwen van groente en fruit. Een ander deel is ingericht voor sport. Hier worden regelmatig sportevenementen (veelal voetbalwedstrijden) georganiseerd tussen de kinderen en teams uit de omgeving.

Het fundament van het Malaika kinderdorp


Een kinderdorp voor weeskinderen, hoe bouw je dat? Wat voor omgeving hebben ze nodig? Hoe geef je ze een veilige plek? Belangrijke vragen, die Malaika Kids eerst samen met deskundigen heeft beantwoord, voordat met ontwerpen werd gestart. Het masterplan, dat onlangs is voltooid, geeft optimaal invulling aan de ideeën die aan het plan ten grondslag liggen. Daarbij worden hoge kwaliteitseisen gecombineerd met een praktisch lokale invulling.

Het masterplan: slim plan op solide fundament


Het masterplan, dat onlangs is voltooid, geeft optimaal invulling aan de ideeën die aan het plan ten grondslag liggen. Daarbij worden hoge kwaliteitseisen gecombineerd met een volledig lokaal bouwproces, en zorgt een slim ontwerp voor lage kosten.

De stand van zaken


Er is al flinke vooruitgang geboekt bij de verwezenlijking van het Malaika kinderdorp Mkuranga. Lees hier hoe vele professionals en bedrijven het plan vrijwillig tot in de puntjes hebben uitgewerkt, en welke concrete stappen er inmiddels zijn gezet.

Wilt u hier meer over weten? Mail ons of bel voor een presentatie op uw club of op uw bedrijf.