Families

Families vormen de hoeksteen van een gemeenschap

In elke gemeenschap zijn het de families die de basis vormen. Bij Malaika Kids is dat niet anders. Ons primaire doel is om de kinderen die bij ons gebracht worden zoveel mogelijk bij familie onder te brengen.

Als familieleden gevonden worden en de leefsituatie het toestaat brengen we de kinderen daar onder, waar nodig met steun van Malaika Kids op basis van ons familieondersteuningsprogrammaWorden er geen geschikte familieleden gevonden, dan wordt het kind toegevoegd aan een familie in ons kinderdorp. 
In het kinderdorp wonen een tiental families. Een familie wordt gevormd door een moeder met tien kinderen. Vijf meisjes en vijf jongens die verschillen in leeftijd van een paar maanden tot jongvolwassen. Hiermee wordt de situatie in een echte familie nagebootst. Dit is voor meerdere redenen belangrijk:

  • Een vaste persoon die de kinderen kunnen vertrouwen gedurende hun jeugd van geeft hen stabiliteit en zekerheid.
  • De kinderen leren leven in een familiestructuur wat hen later helpt als ze zelf een familie starten.
  • Door kinderen van verschillende leeftijd als familie samen te laten leven ontstaan er zogenaamde verticale groepen. Buiten de familie trekken kinderen meestal met anderen van hun eigen leeftijd op, de zogenaamde horizontale groepen. Leeftijdsgroepen zetten zich vaak tegen elkaar af als ze elkaar niet kennen. Met de verticale groepen creëren we een betere harmonie in het dorp. 
  • Er ontstaan banden tussen de kinderen vergelijkbaar met broers en zussen die vaak hun hele leven meegaan.
Moeder terug van vakantieEen moeder verwelkomd bij de poort van het dorp door haar "kinderen" nadat ze twee weken vrij is geweest.
FamiliehuizenDe afbeelding toont twee familiehuizen. De twee lange gebouwen zijn de slaapkamers en de kleine gebouwen de woonhuizen.
Een familie leeft in een familiehuis. Dit zijn drie gebouwen die hiervoor speciaal ontworpen zijn. Twee slaapkamergebouwen en een woonhuisgebouw. In het ene slaapkamergebouw slapen vijf meisjes en de andere vijf jongens. Het woonhuis gebouw is verdeeld in een woonkamer en een slaapkamer voor de moeder. De familiehuizen hebben geen sanitaire voorzieningen vanwege kosten en onderhoud.

Doordat we twee familiehuizen tegen elkaar plaatsen ontstaat er een afgesloten binnenplaats. Dit maakt het makkelijk voor één moeder om meerdere kleine kinderen uit twee families in de gaten te houden zodat de andere moeder andere dingen kan doen.

Naast moeders hebben we ook tantes in het dorp. Die ondersteunen de moeders en hebben niet de verantwoordelijkheid over een familie. Wel nemen ze de familie over op het moment dat de moeder vrij heeft en het dorp verlaat.

De manager van het kinderdorp is een man en heeft de rol van vaderfiguur voor alle kinderen. 
GERELATEERDE ARTIKELEN