Nieuwe computer voor Malaika Kids in Tanzania

Het lijkt heel ver af te staan van wat de weeskinderen van Malaika Kids nodig hebben, maar ook voor hen zijn een PC en het internet van levensbelang.

Het probleem was dat de computer in het weeshuis in Dar-es-Salaam het allemaal nauwelijks meer kon bijbenen op de digitale snelweg, en toen ook de printer de geest gaf, was de tijd rijp voor nieuwe apparatuur. Viking Direct was onmiddellijk bereid om Malaika Kids te helpen en onlangs zijn de nieuwe computer en printer in het weeshuis aangekomen.

Het belang van een goede computer voor de organisatie in Dar-es-Salaam moet niet worden onderschat. Zo worden de gegevens van alle kinderen in het weeshuis en in het Relatives Support Program (en straks in het kinderdorp) bijgehouden in het unieke Online Donation Control System (ODCS) van Malaika Kids. Aan de hand daarvan worden de maandelijkse kosten berekend. Alle uitgaven worden ingevoerd en gekoppeld aan projecten waarna in Nederland de betalingen kunnen worden gedaan. Doordat dit allemaal transparant op internet te volgen is, ontstaat er optimale financiële controle én volledige openheid naar elke donateur, die precies kan zien wat er met het gegeven geld gebeurt. Die financiële openheid is een van de hoekstenen van het beleid van Malaika Kids.

Internet is voor dit systeem onontbeerlijk, en eigenlijk was de computer in het weeshuis daar al niet meer voor geschikt, met alle problemen van dien. Bovendien wil Malaika Kids graag beter en goedkoper gaan communiceren via Skype, maar dat bleek al helemaal onmogelijk. Tot overmaat van ramp ging kortgeleden ook de printer kapot, waardoor bijvoorbeeld geen verslagen meer konden worden afgedrukt voor de Tanzaniaanse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor weeskinderen. Tijd om actie te ondernemen.

Voor één keertje heel even achter de PC, want normaal is de computer niet voor de kinderen!

Er werd contact gezocht met Viking Direct, op dat moment nog geen sponsor van Malaika Kids. Zij herkenden zich in de directe manier van werken en lieten zich snel overtuigen door het doel waarvoor Malaika Kids zich inzet. Ze waren dan ook meer dan bereid om een computer, LCD-monitor en laserprinter beschikbaar te stellen. Swiss International Airlines heeft – net als bij vele voorgaande gelegenheden – de apparatuur kosteloos naar Tanzania gevlogen. De ontvangst en afhandeling van de goederen werd – eveneens kosteloos – verzorgd door Eagle International Freight BV, een agent van Swiss Airlines. Zij hebben ook de Airwaybill zo opgesteld dat de invoerkosten in Tanzania tot een minimum beperkt zijn gebleven. Dankzij dit prachtige staaltje teamwork staat er nu een nieuwe computer in Tanzania, en dat bijna voor niets!