help met uw club

Help ons met uw club / met uw vrienden


Organiseer een evenement


Vele enthousiaste Nederlanders zijn u voorgegaan met de organisatie van een volleybal- of tennis toernooi in het teken van Malaika Kids. Of met uw zangkoor of muziekvereniging.  Om meer publiciteit te geven aan het evenement kunt u de lokale media benaderen..

Als het om een groot evenement gaat waarvoor u de nationale media wilt benaderen, kunnen wij u assisteren. Wij ondersteunen uw initiatief graag en voeren uw evenement graag op in onze activiteitenagenda (staat niet op het web) en op facebook. Vult dan het aanmeldingsformulier in (hyperlink). In sommige gevallen kunnen wij de opbrengst namelijk vermeerderen door een hulpfonds in te stellen.

Adopteer een familie in het dorp


Naast het bouwen van het dorp is het natuurlijk belangrijk dat de families die daar zullen gaan wonen, kunnen rekenen op steun. Een familie heeft niet alleen behoefte aan dagelijks voedsel, maar ook voor medicamenten, schoolgeld e.d. U kunt ons helpen door met een familie, groep vrienden of bedrijf de financiële zorg van tien kinderen in een familiehuis in het dorp voor een bepaalde periode haar rekening te nemen. Dit komt neer op ongeveer 5.000 euro per jaar.