Malaika Kids in het kort

Malaika Kids helpt arme en verwaarloosde weeskinderen uit Dar es Salaam.  We geven ze eten, een onderdak, warmte en een opleiding. We geven ze een nieuwe toekomst.

Zoveel mogelijk brengen we de kinderen onder bij familie die bereid en in staat zijn voor het te zorgen, met ondersteuning uit ons Relative Support Programma.

Zijn er geen familieleden dan zijn de kinderen welkom in ons speciaal hiervoor gebouwde Malaika Children’s Village, waar ze in kleine families met een hele lieve moeder opgroeien

Aan het eind van hun opleiding gaan de kinderen terug naar Dar es Salaam waar ze weer in het opvanghuis komen om hun studie af te maken en op zoek te gaan naar werk.