Welkom bij Malaika Kids Nederland

Voor nieuws click hier

Tanzania heeft een snel groeiend aantal inwoners. Het aantal mensen met hiv en aids stijgt procentueel helaas nog sneller. Jaarlijks worden er vele tienduizenden kinderen geboren van wie de moeders zijn besmet met het hiv-virus, helaas met als gevolg dat ze vaak achterblijven als wees. Het leven van de weeskinderen ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Zij worden - door angst of onwetendheid - vaak gemeden door de familie, ook al zijn de kinderen zelf niet besmet. Doordat ook de regering de middelen niet heeft om de weeskinderen te helpen, is er van een menswaardig bestaan geen sprake. Naar school gaan is geen optie; vaak hebben zij wel de zorg voor jongere broertjes en zusjes. De meeste hebben geen andere keuze dan proberen te overleven op straat.

Malaika Kids

Malaika Kids, is in 2004 opgericht met het doel het goede werk van Mama Najma Manji te ondersteunen. Zij hielp in 2004 al vele jaren weeskinderen in Dar es Salaam met eten en onderdak. Door onze steun heeft zij haar organisatie kunnen uitbouwen tot een organisatie die nu meer dan 150 kinderen opvangt. We hebben samen met Najma een integraal model van zorg ontwikkeld en wel als volgt: Ons primaire doel is en blijft om de kinderen die bij ons gebracht worden zoveel mogelijk bij familie onder te brengen. De kinderen worden in eerste instantie opgevangen in ons Reception Home in Dar es Salaam. Vervolgens gaan we op zoek naar familieleden die bereid zijn hen in huis te nemen, waar nodig met steun van Malaika Kids op basis van ons z.g. Relatives Support Program (RSP). Dit wil zeggen dat deze families elke maand een vergoeding in natura krijgen voor voeding, kleding en schoolboeken.  Ook bieden wij sinds kort ook de mogelijkheid van micro-finance waarmee deze families een beter inkomen kunnen opbouwen om zo voor het weeskind te zorgen. Helaas vinden we niet voor alle kinderen opvang bij familie. Voor hen hebben we het Malaika Kids Children’s Village gerealiseerd in het plaatsje Mkuranga, circa 50 km ten zuiden van Dar es Salaam. In het kinderdorp wonen de kinderen in kleine groepjes van verschillende leeftijden in familieverband samen met een “pleegmoeder”. Daarmee vormt elke ‘familie’ in het kinderdorp zoveel mogelijk een afspiegeling van een normaal gezin in Tanzania. De kinderen gaan naar school, veelal gevolgd door een vakopleiding. Wij streven er naar dat de kinderen na minimaal een beroepsopleiding in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien als volwaardig lid van de maatschappij.  

Voor nieuws click hier

Loading...