Onze principes

Malaika Kids heeft een aantal principes die de leidraad vormen van de organisatie en haar werkwijze:

1. Donaties moeten worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld


Voor de kinderen en projecten in Tanzania. Daarom worden al onze werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers. Er zijn geen salarissen voor managers, etc. en ook de bestuursleden van de Malaika Kids stichtingen in de verschillende landen, inclusief Malaika Kids Tanzania werken op vrijwillige basis

2. De overheadkosten laag houden


Malaika Kids heeft zich tot doel gesteld om niet meer dan 10% van de donaties te gebruiken om de kosten van fondsenwerving te dekken. Voor de “bedrijfskosten” is het maximum gesteld op 5%. Let wel: dit percentage van 15% is voor Malaika Kids écht een maximum, en het is duidelijk dat we graag willen dat 100% van de ontvangen donaties naar onze projecten in Tanzania gaat.Tot nu toe is Malaika Kids Nederland er in geslaagd om een percentage van 95% te halen. Dit hebben we kunnen doen dankzij de enorme inzet en inspanning van al onze vrijwilligers. Bovendien worden veel lokale kosten, bijvoorbeeld voor drukwerk, notaris of planontwikkeling, gedekt door sponsors die hun kennis, producten en/of productiecapaciteit kosteloos beschikbaar hebben gesteld.

3. In Tanzania moet het een Tanzaniaans project zijn


In Tanzania moet het project geaccepteerd worden. Dit zal niet gebeuren als alles wordt aangestuurd door buitenlanders. Daarom bestaat het bestuur van Malaika Kids Tanzania voor 50% uit Tanzanianen. De Tanzaniaanse bestuursleden hebben de verantwoordelijk voor het aannemen en aansturen van de medewerkers (familie moeders, bewakers, etc) van Malaika Kids. De medewerkers zullen voornamelijk Tanzanianen zijn. Dit geldt met name voor de leidinggevende posities.

4. Duidelijkheid voor donateurs


We zeggen niet alleen dat het overgrote deel van de donaties naar Tanzania gaat, u kunt het zelf controleren. We begeleiden de organisatie in Tanzania rondom de bestedingen van giften van onze donateurs en hebben samen met Malaika Kids Tanzania een financieel syteem ontwikkeld waarmee wij op transparante wijze kunnen rapporteren en laten zien dat we uw vertrouwen waard zijn.

5. Tanzania draagt bij


Wij verwachten inzet van de Tanzaniaanse gemeenschap. We proberen immers iets te doen aan een Tanzaniaans probleem. Daarom vragen wij Tanzaniaanse bedrijven een duit in het zakje te doen, ter erkenning van het probleem en om aan te geven dat ze willen meewerken aan oplossingen. Zo hebben we o.a. twee ton cement gekregen van de cementfabriek en een waterpomp van het Tanzaniaanse bedrijf dat de waterput heeft geboord. Verder doen wij investeringen die erop gericht zijn om Malaika Kids Tanzania zelf inkomsten te laten verdienen.