Relative Support Programma

Bekijk onze video over het Relative Support Programma

Familiebanden in de Tanzaniaanse cultuur zijn sterk. Inkomen en eigendommen van een gezin worden vaak met de familie gedeeld zodat iedereen kan rondkomen. Van oudsher is het daarom ook vanzelfsprekend dat kinderen die hun ouders hebben verloren worden opgevangen door de familie. Meestal door ooms en tantes, maar ook door de grootouders.

Wij zijn ervan overtuigd dat opgroeien binnen de eigen familie het beste is voor het weeskind. Daarom is het beleid van Malaika Kids erop gericht zo veel mogelijk kinderen bij familie te plaatsen. De kosten per kind zijn dan ongeveer de helft van het opnemen in volledige zorg. Zo kunnen we nog meer kinderen helpen. Circa 50% van de weeskinderen die in onze zorg geplaatst worden kunnen bij familieleden worden ondergebracht en worden opgenomen in het Relatives Support Program.

Het opgroeien binnen de eigen familie is ook in lijn met de Millennium doelstellingen en de uitgangspunten van UNICEF.

De werkwijze


In Tanzania is een officieel overheidsorgaan verantwoordelijk voor het registreren en plaatsen van weeskinderen. Zodra een weeskind bij ons wordt geplaatst, wordt gedurende twee jaar gezocht naar familie van het kind.

Als wij familie vinden, wordt de leefsituatie beoordeeld. Mogelijkerwijs kan met ondersteuning van Malaika Kids het weeskind bij deze familie opgroeien. Ondersteuning gebeurt in natura (suiker, rijst, aardappelen, zeep, etc) en nooit met geld om misbruik te voorkomen.

Mediator


Een mediator bezoekt regelmatig de familie om de situatie te evalueren. Ook wordt de school bezocht waar het kind naartoe gaat om met het onderwijzend personeel te praten. De leerkrachten hebben meestal een goede kijk op de situatie van het kind. Tijdens het bezoek wordt de situatie geëvalueerd en indien nodig de hoeveelheid steun aangepast.

We ondersteunen de families met voedsel, medicamenten of studiekosten

MamaK bezoekt RSP familie