Op eigen benen staan

Het streven is om Malaika Kids Tanzania zelf haar inkomen te laten verdienen en wellicht op een dag zelfs zonder ondersteuning van buiten af door te kunnen gaan.

Wij hebben daarom Malaika Kids gepositioneerd als “social enterprise”, zodanig dat een initiele investering een blijvende inkomstenstroom kan genereren. Daarnaast streven we er naar dat dergelijke investeringen ook helpen bepaalde vaardigheden bij onze kinderen te ontwikkelen.

Onze 12 Ha originele rimboe wordt steeds verder ontgonnen en beplant met groenten en fruitbomen. De grond zelf is heel erg arm; het is bijna alleen maar zand.  We gebruiken daarom een system van “potten”.  Er worden op het terrein een groot aantal ronde gaten gemaakt die dan weer gevuld worden met mest. In die kleine “potten” worden dan de planten gepoot en onderhouden . Het irrigatiewater blijft ook beter voor de plant beschikbaar in die “potten”.  We poten er vanwege de droogte gewassen die daar goed tegen kunnen, zoals cassava, cowpea  en aubergine.  We hebben onze watervoorziening uitgebreid door al het regenwater uit het kinderdorp op te vangen en op te slaan in tanks.  Eerst hadden we een tweetal tanks van 30.000 liter elk, maar in 2013 hebben we een waterreservoir gemaakt met een capaciteit van 800.000 liter water.

Al het regenwater in het dorp wordt opgevangen in een groot basin

 

Deze extra watervoorziening moet ons in staat stellen om ook buiten de seizoenen groenten te verbouwe .

Mango’s, sinaasappels, bananen, oranges, bananas, ananas en passie vruchten zijn allemaal geplant.

Op de arme grond wordt veelal ananas gekweekt

We hebben ook een aantal kippen.

 

We zijn recent ook gestart met het runnen van een kleuterschool. Dit scheelt ons geld omdat we onze eigen kleine kinderen niet naar een school in het dorp hoeven te brengen en we hebben nu een aantal kinderen uit Mkuranga die bij ons op school komen tegen betaling.


We hebben nog ideeën over een ” lodge ” en wellicht en restaurant waar toeristen ons kunnen bezoeken. We kunnen onze oudere kinderen daar het vak ” toerisme”  in de praktijk kunnen leren.

De kontakten met lokale bedrijven en organisaties in Tanzania worden steeds intensiever, waardoor we steeds meer lokale ondersteuning krijgen. In Tanzania deze steun is veelal in de vorm van voedsel, boeken en/of kleding.

Een ultimo vorm van “op eigen benen staan”  kan komen uit de Malaika Kids Familie, waarbij kinderen die met onze hulp zijn opgegroeid en succesvol zijn in de samenleving Malaika Kids zullen gaan ondersteunen om zo weer een nieuwe groep van weeskinderen te kunnen helpen.