Onze kinderen

Onze kinderen komen uit een heel arm milieu

Steeds meer mensen van het platte land trekken naar Dar es Salaam, waar zij wonen in sloppenwijken aan de rand van de stad. Daar is nauwelijks een cultuur voor steun aan families in de problemen. Aids, maar ook malaria en andere ziektes, gecombineerd met drugs helpen daarbij niet. Vaak is leven op straat de enige optie.

Malaika Kids probeert daar waar mogelijk te helpen. In eerste instantie middels het Relatives Support Programma.  Middels een hulpprogramma bestaande uit voedsel, opleiding en begeleiding, proberen we voor een gemiddeld bedrag van € 20 per maand weeskinderen onder te brengen bij een pleeggezin of wellicht bij de grootouders onder te brengen.

Wij doen dit door als kinderen door het Ministerie van Sociale Zaken bij ons gebracht worden op zoek te gaan naar familieleden die voor ze zouden willen zorgen. Hebben ze hierbij hulp nodig dan zorgen we voor extra voedsel, betalen we het schoolgeld e.d.

Een opleiding is essentieel. Wij zien dan ook met name erop toe dat de kinderen naar school gaan en leren lezen en schrijven.  Wij stoppen de ondersteuning voor deze groep als de kinderen hun lagere school met succes hebben doorlopen. Voor sommigen echter bieden wij steun in de vervolgopleiding.

Helaas zijn er ook kinderen die niemand meer hebben om bij aan te kloppen. Voor hen hebben we een kinderdorp gebouwd (zie verder op deze website), waar ze in kleine gezinnetjes met een aantal “broers en zussen” samen wonen.  De kosten zijn hoger dan het RSP programma en de kinderen blijven bij ons totdat ze voldoende geschoold zijn om zelfstandig een bestaan op te bouwen.