word donateur

Continuïteit is onze grootste zorg. Het zijn juist de dagelijkse kosten waarvoor we donateurs zoeken. Het gaat dan om het eten voor de kinderen, kleding, het schoolgeld en dergelijke. Wij hebben hiervoor hard uw hulp nodig.

Malaika Kids Nederland heeft vrijwel geen overheadkosten. Alle mensen die in dit project participeren, doen dit op basis van vrijwilligheid en een grote sociale betrokkenheid. Zij delen het enthousiasme om als professionals te laten zien dat het opzetten en realiseren van een dergelijk ontwikkelingsproject ook heel goed mogelijk is zonder bureaucratische achtergrond. Het resultaat is er zeker niet minder om.

Het enthousiasme werkt aanstekelijk waardoor wij in groeiende mate ervaren dat bedrijven en professionals ons willen ondersteunen in het verwezenlijken van onze plannen. Deze ondersteuning varieert van het gratis doorrekenen van constructies tot het kosteloos drukken van folders, posters, etc.

Toch zijn bepaalde kosten van Malaika Kids Nederland onvermijdelijk. Zo worden onkosten van vrijwilligers onder bepaalde omstandigheden vergoed. Maar ook moeten sommige rekeningen echt betaald worden, bijvoorbeeld de jaarlijkse registratie bij de Kamer van Koophandel.

Met onze ambitie om nog verder te groeien komt ook de vraag naar nog meer mensen die bereid zijn een deel van hun tijd beschikbaar te willen stellen voor onze kinderen. Dat kan in allerlei vormen; door te helpen hier in Nederland met fondsenwerving, maar ook door een periode naar Tanzania te gaan om daar ter plaatse te helpen met b.v. de bijscholing van onze kinderen.     Meld U aan als vrijwilliger 

Malaika Kids Nederland is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn alle donaties fiscaal aftrekbaar. Bij de eenmalige en doorlopende donaties zijn er grenzen aan de aftrekbaarheid, bij een periodieke schenkingsovereenkomst zijn er geen grenzen aan de aftrekbaarheid (de overeenkomst moet ten minste vijf jaar lopen).

 

U kunt op verschillende manieren geld doneren:

 

We kennen eenmalige schenkingen, doorlopende schenkingen (“standing orders”) en periodieke schenkingen. Deze laatste zijn de fiscaal gefaciliteerde schenkingen en heten officieel schenking van periodieke uitkering, in de volksmond “periodieke schenking”.