Kosten

Verantwoordelijk en verantwoording

De verantwoordelijkheid over honderden kinderen kost veel geld. In de fondsenwervende landen wordt alles door vrijwilligers gedaan waardoor de kosten laag blijven. We zijn trots dat we jaarlijks 98% van de donaties in Tanzania aan het doel besteden.

Wij gaan verantwoord om met de donaties die ons ter beschikking worden gesteld. In de fondsenwervende landen zijn de kosten zeer beperkt omdat alles door vrijwilligers wordt gedaan die kosten die ze maken meestal voor eigen rekening nemen. Ook zijn de besturen in de fondsenwervende landen onbezoldigd.
Maar we ontkomen niet aan bepaalde terugkerende kosten zoals bankkosten, registratie bij de Kamer van Koophandel, et cetera. 

Voor de verschillende activiteiten in Tanzania worden jaarlijks planningen en begrotingen gemaakt in overleg met de fondsenwervende landen. Alle kosten worden geregistreerd in een online boekhoudsysteem waardoor we inzicht hebben in de uitgaven. Deze worden maandelijks vergeleken met de begrotingen en gerapporteerd aan de penningmeesters in de verschillende fondsenwervende landen.
Daarnaast is een jaarlijkse audit door een onafhankelijk accountantsbureau verplicht in Tanzania om de status van charitatieve instelling te kunnen behouden.  

Hoe we de donaties gebruiken verantwoorden we ieder jaar middels een uitgebreid jaarverslag.
GERELATEERDE ARTIKELEN