Word vriend van Malaika Kids

Help ons met een maandelijkse bijdrage!

Het Kinderdorp is nu volledig klaar, we kunnen 90 kinderen onderbrengen. Echter, we hebben onvoldoende inkomsten om de dagelijkse kosten van zoveel kinderen te dekken. Jammer, jammer.

De oplossing is simpel. Als we onze krachten bundelen gaat het lukken de capaciteit van het kinderdorp volledig te gaan benutten. Doe je mee dan word je ‘Vriend van Malaika Kids’

De zorgkosten van een kind in het Kinderdorp bedragen ca. € 1.850 euro per jaar; niets vergeleken bij wat een kind hier in Nederland per jaar “kost”. Als je per maand bij voorbeeld € 10 euro bijdraagt en u bent bereid  dit 5 jaar te doen (periodieke gift), dan is dit voor ons een opbrengst van € 600 over 5 jaar.

Door jouw periodieke gift af te trekken op uw Aangifte Inkomstenbelasting kost het jou over die 5 jaar maar ongeveer € 300, ofwel net iets meer dan één kop koffie per maand!

Met twee andere donateurs erbij helpt je dus een Malaika Kids aan vijf jaar lang onderdak, opleiding en een toekomst!

Wil je ons helpen door Vriend van Malaika Kids te worden stuur ons dan een email.  Wij zullen je dan informeren hoe je e.e.a. moet regelen zodat je jouw gift aan Malaika Kids kunt aftrekken op uw Aangifte Inkomstenbelasting.   Stuur jouw mail naar  vriend-van-malaika-kids@malaika-kids.org