Raad van Aanbeveling

Aan Malaika Kids is een Raad van Aanbeveling verbonden. Deze mensen staan achter onze visie en ons werk en door dat zichtbaar te maken steunen ze ons.

In de raad hebben zitting:

Drs. C.W. van der Waaij


Kees van der Waaij was voorzitter van Unilever Nederland Holdings B.V. en vertegenwoordigde Unilever in veel organisaties in Nederland. Kees is een warm pleitbezorger van maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn vele verschijningsvormen, en ondersteunt vele initiatieven ook privé.

“De reden om tot de Raad van Aanbeveling van Malaika Kids Nederland toe te treden is dat opvang en zorg voor kwetsbare kinderen zeer lofwaardig is: kinderen zijn de toekomst, en zij moeten de beste kansen in het leven worden gegeven. Malaika Kids geeft zulke kansen aan kinderen in achterstandssituaties in een van de armst landen ter wereld: door onderdak, voeding, kleding en opleiding te geven en de kans om op te groeien in een familie-achtige omgeving. Bovendien is Malaika Kids een kleinschalig initiatief dat door uitsluitend vrijwilligers wordt gerund. Dit betekent dat bijna alle donaties die worden ingezameld, kunnen worden gebruikt waarvoor het is bedoeld: het zorgen voor de weeskinderen. I beveel Malaika Kids daarom van harte bij u allen aan.”

Mr. Drs. L.C. Brinkman


Voormalig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en fractievoorzitter voor het CDA. Nu fractievoorzitter in de eerste kamer voor het CDA. Hij is tevens voorzitter van Bouwend Nederland en voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis.

“Bouwen is toekomst. Een dak boven je hoofd hebben. Een herkenbaar eigen plekje. Iets waar je je geborgen voelt bij elkaar en waar je omgeven bent door mensen die zich om je bekommeren. Zeker kinderen verdienen zo’n perspectief en daarom ook uw steun!” L.C. Brinkman