WIE ZIJN WIJ

Malaika Kids is in 2004 gestart toen een aantal vrijwilligers uit Nederland en Engeland besloten om het werk van een lieve vrouw uit Dar es Salaam actief te gaan ondersteunen. Najma Manji bood al vele jaren hulp aan weeskinderen in Dar es Salaam. Zij gaf ze eten, nam ze op in haar huis en gaf ze waar nodig medische hulp.   Haar werk werd zo omvangrijk dat ze om hulp vroeg via haar dochter die in Nederland woont.

Er werden plannen gemaakt en al spoedig na de oprichting van Malaika Kids werd er een klein weeshuis in Dar es Salaam geopend. Daar kon aan ca 15 kinderen onderdak geboden worden.  Meten ook werd er gestart met plannen voor de bouw van een heus kinderdorp buiten Dar es Salaam. Met hulp van een kinderpsychologe werd samen met de lokale krachten in Tanzania een plan ontwikkeld hoe zo’n dorp eruit zou moeten zien. Er werd gekozen voor een model waar de kinderen in kleine simpele huisjes in kleine groepen (5 meisjes plus 5 jongens van verschillende leeftijden) samen met een zorgmoeder zouden wonen.

Er werd grond aangekocht en de bouw werd in 2008 gestart.  Medio 2010 kon de President van Tanzania, de heer Ali Hassan Mwinyi de opening verrichten van de eerste fase en namen 40 kinderen hun intrek in het dorp.  Inmiddels heeft het dorp een capaciteit van 80 en binnenkort als de laatste gebouwen gereed zijn, 100 kinderen.

Niet alle kinderen die bij Malaika Kids binnenkomen gaan naar het kinderdorp. Bij binnenkomst gaat de lokale organisatie op zoek naar mogelijk familieleden. Worden die gevonden dan wordt geprobeerd de gevonden weeskinderen bij die familieleden onder te brengen. Indien nodig helpen we die gezinnen met voedselpakketten, schoolgeld etc.  Ook werken we aan het opzetten van een micro finance faciliteit waarmee we arme gezinnen kunnen helpen met het opzetten van b.v. een bedrijfje, een winkel etc.

Lukt het niet om familieleden te vinden dan gaan de kinderen na enkele maanden naar het kinderdorp om daar opgenomen te worden in een van de kleine gezinnen die we daar hebben.

Malaika Kids heeft naast haar zorg voor de kinderen ook een programma om zelf in Tanzania aan inkomsten te kunnen komen.  Rondom het kinderdorp is veel land bijgekocht en daar wordt op dit moment al voldoende groenten en fruit geteeld voor eigen behoefte. Ook wordt er een deel van de oogst extern verkocht waarmee dan de vraag om steun uit het buitenland af neemt.

Toch blijft het nodig om hulp te blijven geven. Zowel voor de huidige organisatie als voor de verdere groei.   Lees verder op onze website hoe u ons kunt helpen om onze en de droom van Najma Manji verder te verwezenlijken.