Kosteloos uitgewerkt door professionals

In andere artikelen in dit dossier hebben we uitgelegd hoe het masterplan voor Malaika kinderdorp Mkuranga in elkaar zit. Het bedenken en uitwerken van dit plan was onmogelijk geweest zonder de belangeloze en enthousiaste inzet van de talloze professionals en specialistische bedrijven die hun schouders onder dit project hebben gezet. Hieronder laten we zien hoeveel werk er al is verzet en wie ons daarbij geholpen heeft.

De architect en motor achter het masterplan
Architect Kees Dwarshuis is vanaf het prille begin betrokken bij Malaika Kids. Met zijn kennis als architect, zijn eerdere ervaring met kleinschalige bouwprojecten in Afrika, en zijn tomeloze enthousiasme is hij een belangrijke motor achter de totstandkoming van het masterplan. Hij heeft niet alleen het oorspronkelijke ontwerp gemaakt (en dit later aangepast aan de kenmerken van het aangekochte terrein), hij heeft ook talloze mensen en bedrijven overgehaald belangeloos expertise en mankracht ter beschikking te stellen van het Mailaka kinderdorp.

Bouwtekeningen en 3D-presentatie: Hoek & de Wit Architecten

Hoek & de Wit Architecten uit Delft heeft alle bouwtekeningen voor het masterplan gemaakt. Zij hebben tevens het volledige plan digitaal opgezet en in 3D uitgewerkt. Elders op deze website zijn hiervan vele fraaie voorbeelden te vinden. Ook stelden zij adviesuren beschikbaar aan de architect ter ondersteuning van de uitwerking van onderdelen van het plan.

 

Uitwerking water- en afvoerinstallaties: Oranjewoud

De uitwerking van de voorzieningen voor aan- en afvoer van water was in handen van de firma Oranjewoud (vestiging Oosterhout). Berekening van de bronnen, opslag en distributie van schoon water, de installaties in de sanitaire gebouwen, verwerking van afvoerwater in septic tanks, regenwaterafvoer – kortom alles in het masterplan dat met water te maken heeft is door Oranjewoud in detail uitgewerkt.

Uitwerking constructies: Adviesbureau ABT

Adviesbureau ABT uit Delft heeft geholpen bij het uitwerken van de constructies van de diverse gebouwen (spanten, fundaties, keermuren en meer) tot een ‘bill of quantity’, een overzicht avn alle benodigde onderdelen en materialen op basis waarvan lokale aannemers in Tanzania prijsopgaves kunnen doen.

Uitwerking elektrotechnische installaties: HE-adviseurs

HE-adviseurs uit Rotterdam heeft uren en mankracht ter beschikking gesteld voor het uitwerken van alle elektrotechnische installaties. In een later stadium zullen zij adviseren bij de airco-installatie voor het bibliotheek- en computeronderwijsgebouw.

Landmeting: Dienst Stedelijke Ontwikkeling Den Haag

Twee medewerkers van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag hebben een plattegrond van de bouwlocatie en het omringende terrein gemaakt waarop alle hoogtelijnen van het terrein staan, en ook iedere boom en alle cassavevelden staan. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Swiss International Airlines, die de vlucht van beide landmeters en apparatuur betaalde, en de firma Interbeton, die zorgde voor het benodigde steigermateriaal.