Het masterplan in het kort

Dat de gezinsgroepen de belangrijkste bouwstenen voor het kinderdorp vormen is heel goed terug te vinden in het masterplan dat voor het dorp is ontwikkeld. Elk ‘gezin’ woont in een eigen familiehuis. Zes van deze huizen vormen samen een cluster met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. Het gehele dorp bestaat nu uit twee van deze clusters, met daarbij sport- en spelruimte en onderwijsgebouwen. Het kan nog uitgebreid worden met een aantal extra klusters. Zo ontstaat een goed georganiseerd complex, dat tegelijk kleinschalig is en elk kind een veilige omgeving biedt.

Voor een complete omschrijving van de visie van de architect, click hier

Werktekening van het Masterplan.

Bekijk de werktekening van het masterplan in groot formaat (PDF)

Het masterplan voor Muranga in 3D.

De modulaire opbouw van het dorp biedt echter nog veel meer voordelen. Door herhaling van bouwelementen en slim ontwerp van voorzieningen kan het dorp met minder geld worden gebouwd en onderhouden. Ook kan per cluster worden gebouwd, zodat snel met de bouw en de bewoning van het dorp kan worden gestart, en kan worden voltooid naarmate er meer geld beschikbaar komt en er meer kinderen een plek nodig hebben.