Malaika Kids Village geopend door president Tanzania

Den Haag, 22 juli 2010 – Malaika Kids heeft een grote stap gezet in de ontwikkeling van opvang voor weeskinderen in Tanzania, met de opbouw van het eerste Malaika Kids Kinderdorp. De 2e Tanzaniaanse President Ali Hassan Mwinyi opende donderdag 22 juli de eerste fase van het Kinderdorp tijdens een officiële ceremonie in Mkuranga in Tanzania. President Mwinyi wil met zijn aanwezigheid erkenning geven aan dit initiatief en hoopt daarmee dat de werkzaamheden in Tanzania worden bevorderd. Hij draagt de weeskinderen een warm hart toe. Mr Mwinyi: ‘Malaika Kids zet de kinderen en hun toekomst op de eerste plaats. Dit is de manier waarop we moeten omgaan met onze weeskinderen. Zij zullen op hun beurt, en daar ben ik van overtuigd, ons belonen door op- en uit te groeien tot de geschoolde werknemers en verantwoordelijke ouders van de volgende generatie’.

Familiebanden
Malaika Kids is ontzettend dankbaar dit bijzondere project in een veelbelovend land als Tanzania te mogen uitvoeren, omdat hier een goede gezinsstructuur van groot belang is; in de Afrikaanse cultuur zijn familiebanden veel sterker dan bijvoorbeeld in Nederland. Inkomen en eigendommen van een gezin worden vaak met de familie gedeeld zodat iedereen kan rondkomen. Met oudere en jongere ‘broertjes’ en ‘zusjes’ ontstaat er dan een hechte familieband die het welzijn van de kinderen bevordert. De voorzitter van Malaika Kids International, Ton Willemsen zegt: “We richten ons op het helpen van de kinderen, zodat zij kunnen opgroeien tot zelfstandige en productieve leden van de samenleving, waar onderwijs en hoge normen het fundament zijn”.

De eerste fase van het dorp is gereed. Men is inmiddels begonnen met het beplanten van de kale grond, zodat naar verwachting binnen korte tijd het dorp in een groene oase zal zijn veranderd.

Als het dorp klaar is zullen er 320 weeskinderen in een veilige omgeving wonen en opgroeien. Het doel is om de kinderen die er wonen een zo’n normaal mogelijk leven te geven. Op dit moment wonen al 30 kinderen in het dorp. In het nieuwe dorp is een opleidingscentrum en land om voedsel op te verbouwen. Het Kinderdorp in Mkuranga is ontworpen door de Nederlandse Architect Kees Dwarshuis. Het omvat verder een aantal familiehuizen, een school, sportfaciliteiten en enkele centrale gebouwen. Elk familiehuis heeft plaats voor tien kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar en bestaat uit een leefruimte en twee slaapgebouwen, zodat jongens en meisjes apart kunnen slapen. In een gezamenlijke leefruimte kunnen de kinderen en hun begeleider spelletjes doen, huiswerk maken, lezen en kletsen. Een gezinsouder begeleidt en verzorgt de groep. Op die manier wordt zo goed mogelijk een ‘gewone’ gezinsstructuur benaderd.

Een aantal ‘Malaika Kids’ zingt een lied voor de President

Relative Support Program
Voordat Malaika Kids de weeskinderen in het dorp opneemt, probeert Malaika Kids eerst familieleden te vinden van het kind. Als dit lukt, wordt er met de familie gesproken over een mogelijke adoptie van het kind. Malaika Kids beoordeelt daarvoor ook de familiesituatie. Het is vaak mogelijk dat het kind bij de familie wordt geplaatst zij het met regelmatige ondersteuning van Malaika Kids. De families krijgen dan elke maand extra eten en kleding en het kind wordt geholpen met het wegwerken van eventuele achterstanden op school. Dit is het z.g. Relative Support Programma. Voor de kinderen waarvan Malaika Kids dus geen (verre) familie kan vinden, is er opvang in de familiehuizen in het nu geopende kinderdorp gerealiseerd.

Mark van Eeuwen
De acteur Mark van Eeuwen verbond zich in november 2008 als ambassadeur aan Malaika Kids Nederland. Op 27 april 2009 reisde hij samen met Lieke van Lexmond naar Tanzania om onder andere de opbouw van het kinderdorp te bekijken en te filmen.

Toekomst
Niet alleen de weeskinderen worden erg geholpen met dit initiatief. Ook zal het de lokale economie een goede zet geven. In de toekomst wil Malaika Kids een commercieel centrum opnemen in het Kinderdorp. Hier kunnen lokale bedrijven zich vestigen in speciaal daarvoor ontworpen gebouwen. Dit kan voor de jonge studenten als werkervaringsplaats dienen en zal inkomsten uit huur met zich meebrengen. Interactie tussen het Kinderdorp en de omringende gemeenschap zal ervoor zorgen dat Malaika Kids integreert in de lokale samenleving.

Over Malaika Kids
Malaika Kids is een groeiend internationaal netwerk van stichtingen met slechts een doel: het helpen van weeskinderen in Tanzania. Malaika Kids Tanzania draagt zorg voor het uitvoeren van de hulpprogramma’s en de bouw van de kinderdorpen. De overige Malaika Kids organisaties, zoals Malaika Kids Nederland, Malaika Kids UK en Malaika Kids USA werven fondsen om dit alles mogelijk te maken. De Nederlandse vestiging bevindt zich in Den Haag, waar ook de initiatiefnemers van de Nederlandse Malaika Kids, Ted Koch en Jamilla Koch-Manji wonen. Alle werkzaamheden van Malaika Kids worden uitgevoerd door vrijwilligers. Meer informatie op www.malaika-kids.nl.

Persinformatie en beeldmateriaal:
Marieke van der Hart, Yellow Communications, T 023 555 34 24, E marieke@yellow-communications.com

Ton Willemsen, T 0651082441
ton.willemsen@malaika-kids.nl