Een goed doordacht concept

Het Malaika kinderdorp wordt een heel bijzondere plek. Een plek waar straks 320 kinderen een thuis moeten vinden. Waar ze zonder hun eigen vader en moeder moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Voordat we konden beginnen met tekenen en plannen, moesten we ons dus eerst grondig afvragen wat deze kinderen nodig hebben. Hoe moeten ze leven, in wat voor omgeving hebben ze de meeste kans om zich goed te ontwikkelen? Daarom is het ontwerp van het Malaika kinderdorp niet begonnen op de tekentafel, maar in gesprekken met een kinderpsycholoog. Samen met haar is de filosofie ontwikkeld die het fundament vormt voor het uiteindelijke ontwerp van het dorp.

Het gezin als basis

De meest natuurlijke omgeving voor een kind om in op te groeien is het gezin. Daarom stelt Malaika Kids altijd eerst twee jaar lang alles in het werk om de familie van het kind op te sporen en ze daar een plek te geven, en als het nodig is steunen we de familie vervolgens via het Relatives Support Program. Daarom ook willen we de kinderen in het kinderdorp een structuur bieden die het gezin zoveel mogelijk benadert. Elk kind woont straks in een familiehuis met 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar oud, begeleid en verzorgd door een ‘gezinsouder’. Zo groeit een kind op met oudere en jongere kinderen om zich heen. Een ouder kind kan een voorbeeld zijn voor een jonger kind of kan de verantwoordelijkheden op zich nemen die passen bij een ouder kind. Een jonger kind heeft oudere kinderen om zich aan op trekken en kan ook de aandacht krijgen die een klein kind nodig heeft.

Leeftijdsgroepen

Naast de familiehuizen moet er ruimte zijn voor de kinderen om in leeftijdsgroepen samen te komen. De jongste groep kinderen is 4 tot 7 jaar oud. Ze zijn nog speels en rijk aan fantasie, zowel in spel als in het dagelijks leven. Iets oudere kinderen (8-10 jaar) denken meer in logische verbanden en hebben dan ook andere interesses. De activiteiten die hen worden aangeboden en het materiaal waar ze mee spelen of werken moet hierop zijn aangepast. Vervolgens zijn er twee tienergroepen: een pre-pubergroep en een pubergroep. In deze fases worden kinderen zelfstandiger, meer volwassen en gaan ze in toenemende mate hun eigen keuzes maken. Ook dat vergt passende begeleiding. Tot slot zijn de jongeren vanaf 17 jaar oud. Dit zijn jong volwassenen die zich op de toekomst aan het richten zijn en die zich langzamerhand los zullen maken van het kinderdorp.

Het gezin als basis en ontwikkelingsmogelijkheden die passen bij de leeftijd van elk kind, dat zijn dus de fundamenten van het Malaika kinderdorp. Hoe willen we dat gaan realiseren? Dat kunt u lezen in dit dossier.