De stand van zaken medio 2013

Eind 2009 is de eerste fase van de bouw door de aannemer opgeleverd. De eerste 25 kinderen zijn toen vanuit het opvangshuis in Dar es Salaam verhuisd naar Mkuranga. Het was groot feest. Begin 2010 zijn deze kinderen naar de lokale school in Mkuranga gegaan.

Op 22 juli 2010 heeft de 2e president van Tanzania de heer Ali Hassan Mwinyi het dorp officieel geopend.

Vanaf dat moment is er weer veel gebeurd. Inmiddels (eind 2013) is de 2e fase van het kinderdorp nagenoeg af. De totale capaciteit van het dorp is hiermee toegenomen tot 80 kinderen en hun verzorgers. Ook is er een gebouw gerealiseerd waar de manager van het dorp, maar ook een aantal vrijwilligers kunnen wonen.

De eerste fase van het kinderdorp zoals het eruit zag vlak voordat de eerste kinderen er gingen wonen.

De kinderen naar school. Op de achtergrond de lokalen van onze eigen school waar de kinderen veel bijles krijgen (Engels, wiskunde, computerles, spreekvaardigheid, maar ook gewoon lezen en schrijven).