De eerste bouwfasen

Na het maken van het masterplan en de aankoop van de grond zijn we in 2008 begonnen met de bouw. De bouw wordt in fasen gerealiseerd.

Om te beginnen wordt de weg aangelegd en de grond bouwrijp gemaakt, waarbij een strook van 125 bij 70 meter wordt schoongemaakt en uitgevlakt. Daarna zal eerst een gebouw worden neergezet dat zal kunnen dienen als kantoortje tijdens de bouw. Daarna zal begonnen worden met de bouw van vier familiehuizen (met acht slaapgebouwen), een centrale hal met keuken, en een sanitairgebouw.

Vervolgens zullen twee schoolgebouwen worden opgetrokken.

Tegelijkertijd zal een waterput worden geboord, en worden ook een watertoren en twee opslagtanks geplaatst. Tevens zal het eerste deel van de hoofdwaterleiding worden aangelegd.

Exploitatie 5 jaar gegarandeerd
Met het neerzetten van gebouwen zijn we natuurlijk niet klaar. Er moet eten zijn, begeleiding, de kinderen moeten naar school en nog veel meer. Om de continuïteit van het kinderdorp te garanderen, streeft Malaika Kids er daarom naar om per cluster eerst de exploitatiekosten voor de komende vijf jaar rond te hebben (via binnengekomen en beloofde giften) voordat wordt begonnen met de bouw van het cluster. Zo weten we zeker dat we ook kunnen afmaken wat we beginnen.

Fase 2
In fase 2 zal een tweede cluster worden gebouwd, ook weer met vier familiehuizen, centrale hal met keuken, en een sanitairgebouw (dat uiteraard ook meteen op de waterleiding zal worden aangesloten).