Onze missie

Weeskinderen een ‘thuis’  bieden waar ze veilig zijn, regelmatig maaltijden ontvangen en weer gewoon kind kunnen zijn om op te groeien tot verantwoordelijke burger met een beroep. Wij nemen de zorg voor deze kinderen op ons tot zij maximaal 20 jaar zijn. Daarna moeten ze voor zichzelf kunnen zorgen en in hun eigen levensonderhoud voorzien.

De organisatie streeft ernaar dat de voorgenomen projecten in Tanzania door lokale mensen worden uitgevoerd en biedt daarbij de benodigde professionale hulp en ondersteuning.

Malaika Kids is een stiching die bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers en (onbezoldigde) bestuursleden. Daardoor zijn wij in staat om alle ingezamelde gelden te gebruiken voor de projecten waarvoor ze zijn bedoeld.