Meer computeronderwijs..

Vanaf de start van onze plannen over een kinderdorp hebben we gewerkt om in het dorp ook computer onderricht te kunnen geven. De eerste computers werden door een enthousiaste groep vrijwilligers uit Laarbeek aan ons geschonken en in 2010 zijn we gestart met dit project.  Vorig jaar hebben we de capaciteit kunnen uitbreiden tot 8 desktop computers door een gift van Qenner b.v.

Omdat we nauwelijks elektriciteit beschikbaar hebben in het dorp –  we hebben slechts 5 uur per dag een generator aan – zijn we op zoek gegaan naar een organisatie die lap tops op knapt en naar Afrikaanse scholen doneert.   Dit heeft geresulteerd dat we recent van Computers 4 Africa een mooie verzameling lap tops hebben gekregen. Allemaal voorzien van nieuwe software en een nieuwe accu, zodat we hiermee nu ook overdag een aantal uren computer les kunnen gaan geven.  Bedankt.