Hulp aan een lagere school

Het was januari 2019 dat ik op bezoek ging bij de lagere school in Mkuranga waar inmiddels al 57 van onze kinderen vanuit ons kinderdorp daar naar school gingen.  Mkuranga is een zeer snel groeiend dorpje.  De lagere school telt inmiddels meer dan 2.100 kinderen en puilt uit al haar voegen.  Het resultaat: klassen met meer dan 150 kinderen en veel kinderen die zittend op de grond de les moeten volgen.

Het nieuwe hoofd van de school, Mrs Eugenia Njau, vroeg me of Malaika Kids haar zou kunnen helpen.  Ze had met hulp van derden getracht een drietal klaslokalen erbij te bouwen maar het geld was op en de half afgebouwde lokalen stonden daar weg te rotten.   Ook de sanitaire voorzieningen waren volledig ontoereikend.   Het was me duidelijk dat in zo’n omgeving nauwelijks iets kan leren.  Hier moest iets gebeuren.

We hebben een projectvoorstel geschreven en zijn op zoek gegaan naar sponsors en hebben die redelijk snel kunnen vinden.   We zijn direct aan de slag gegaan.

Met de hulp die voor dit project hebben opgehaald hebben we de drie lokalen kunnen afbouwen; twee nieuwe sanitaire gebouwen kunnen neerzetten en ook een aantal schoolbanken kunnen laten maken.   (Los daarvan zijn we nog bezig met het verschepen van een container vol met schoolmeubilair zodat we hopen dat binnen onafzienbare tijd beelden zoals hieronder tot het verlegen zullen behoren en iedereen op deze lagere school aan een bureau kan zitten.)

Nu dan een jaar later zijn alle gebouwen gereed; reden om een groot feest te organiseren om Malaika Kids te bedanken.   Alan en Francesca Edwards van Malaika Kids UK waren op het moment van de opening in Tanzania en konden daarom namens de sponsoren het feest meemaken.

Het werd een bijeenkomst met veel muziek en gezang.

Er klonk groot applaus toen de plaatsvervangend districtscommissaris een plaquette onthulde om de hulp te erkennen die Malaika Kids de school gegeven heeft. Het hoofd van de school, Mevrouw Eugenia (uiterst links in het groen) met naast haar de voorzitter van de school (in het rood), Najma Manji (CEO van MKTZ), Francesca Edwards (MKUK)  en de Mkuranga District Head of Education.

Hier het schoolgebouw vlak voor de oplevering

En een van de toiletgebouwen waarin ook voorzieningen getroffen zijn voor invaliden
Wij bedanken nogmaals graag onze sponsors om zo snel bij te willen springen daar waar het zo hard nodig was.
Ton Willemsen
vrz Malaika Kids