Beelden zeggen meer dan woorden

De plannen voor het kinderdorp in Mkuranga zijn ontstaan vanuit de hartverwarmende inspanningen een aantal mensen in Dar-es-salaam, die de nood van de weeskinderen in hun stad, in hun land, niet lijdzaam konden aanzien. Want we mogen niet vergeten, dat Malaika Kids niet uit het niets ontstaan is: er wordt nu al elke dag heel hard gewerkt om zoveel mogelijk kinderen te helpen, zowel in het weeshuis als erbuiten.

Malaika Kids wil deze mensen graag helpen om méér te doen. Om méér kinderen een nog betere kans op een mooie toekomst te geven. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met allerlei instanties in Tanzania, die de inspanningen van Malaika Kids waarderen en ondersteunen. En met de dorpelingen in Mkuranga, voor wie het kinderdorp ook veel goeds zal brengen, zoals bijvoorbeeld een goede school.

Om dit te laten zien hebben we hebben een kort filmpje gemaakt over onze plannen en over wat er in Tanzania nu al wordt ondernomen om deze droom te verwezenlijken. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden.

Bekijk een film over Mkuranga en het kinderdorp dat we er willen bouwen.