Welkom bij Malaika Kids Nederland

Tanzania kent vele weeskinderen voor wie de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Op 16 februari 2004, direct na onze start met Malaika Kids, hebben we een huis gehuurd in Dar Es Salaam en dit ingericht als opvanghuis voor weeskinderen.

In eerste instantie vangen wij de kinderen daar op en gaan wij op zoek naar familieleden. Als wij familieleden vinden die bereid en geschikt blijken om het weeskind op te nemen, dan plaatsen wij het kind na goedkeuring van de Sociale Dienst onder hun hoede. Van alle kinderen die in onze zorg zijn geplaatst lukt het ons om meer dan 50% bij familie onder te brengen. Wij steunen die families dan vaak middels het hiervoor opgezette Relatives Support Programma.

Mochten wij geen familie kunnen vinden of zijn die niet in staat zijn om de zorg van het kind op zich te nemen, dan bieden wij een thuis in het Malaika Kids Kinderdorp.

 

Vijf jongens en vijf meisjes in leeftijd variërend van 1 tot 18 jaar wonen in dit kinderdorp samen in een woning met een ‘gezinsmoeder’ bij wie zij samen opgroeien. De ‘gezinsmoeder’ verzorgt en begeleidt de kinderen. Op die manier benaderen wij zo goed mogelijk een ‘gewone’ gezinsstructuur, waarin bijvoorbeeld de oudere kinderen helpen bij de zorg voor de jongere. Zo ontstaat een hechte familieband die het welzijn van de kinderen bevordert.

We the children of Malaika Village welcome you to our home.  We would like to thank you for your help in bulding this home that we love so much.  Where there was loneliness we now find family.  Where there was sadness we now find happiness and where there was despair we now find hope.